victorien-ameline-EiXGlD3hmHQ-unsplash-m

INFORMATION

KVALITET OG RESULTATER


Scandinavian Eye Center følger kvaliteten af vores behandlinger meget tæt. Vi måler på tilfredsheden, antallet og resultatet af behandlingerne. 99,82% UKOMPLICEREDE FORLØB – ENESTÅENDE RESULTAT! Af samme grund ved vi, at vi har en enestående lav problem- og komplikationsfrekvens. I 2019 har vi haft en komplikationsfrekvens på 0,18% og ingen infektioner – altså en infektionsfrekvens på 0%. Såvel i Danmark som Internationalt forventes der at være op til 2% af operationerne for grå stær, hvor der kan opstå problemer og/eller komplikationer efterfølgende.
AKKREDITERING, GODKENDELSER OG TILSYN


Akkreditering Scandinavian Eye Center akkrediteres under Den Danske Kvalitetsmodel. Syrelsen for patientsikkerhed Alle sygehuse og praksis er underlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vedhæftet kan du se vores anmærkningsfri rapport fra seneste standard tilsynsbesøg i 2019. Rapport fra tilsynsbesøg i 2019 (PDF)
TILBAGEMELDINGER


Ris/ros eller forslag til forbedringer Hvis du har tilbagemeldinger, ris/ros eller forslag til forbedringer – hører vi meget gerne fra dig. Skriv eller ring meget gerne til team-leder for administrationen Mette Arling på e-mail ma@scandinavianeyecenter.com eller på telefon 38401300.
PATIENTVEJLEDNING


Vil du klage eller har du oplevet en utilsigtet hændelse? Som patient har du naturligvis mulighed for at klage eller indberette utilsigtet hændelse i forhold til den behandling du har modtaget. Det kan du gøre til os i klinikken og/eller direkte til forskellige offentlige instancer afhængigt af, om du ønsker at klage eller søge erstatning, hvis du mener, at du er blevet påført en skade i forbindelse med behandlingen. Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen eller ønsker at klage, så henvend dig meget gerne til team-leder for administrationen Birgitte Leide på e-mail bl@scandinavianeyecenter.com eller på telefon 38401300. Utilsigtet hændelse Såfremt du ønsker at indrapportere en såkaldt ”utilsigtet hændelse”, kan det gøres på http://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse-som-patient-eller-paaroerende. En ”utilsigtet hændelse” er enhver begivenhed, der er en følge af behandling eller ophold på et sygehus eller i en klinik og som ikke skyldes patientens sygdom og som samtidig har givet en skade eller kunne have gjort det. Det er både på forhånd kendte samt ukendte hændelser og fejl. Klage over sunhedsvæsenet Såfremt du ønsker at klage over den behandling du har modtaget, kan det gøres på http://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet Patenterstatningen Hvis du mener du har fået en skade i forbindelse med behandlingen kan du søge erstatning hos Patienterstatningen på http://pebl.dk/Selvbetjening. Patienterstatningen behandler ikke klager, men tager udelukkende stilling til, om du har fået en skade som følge af behandlingen og derudfra om der efter loven er grundlag for at tildele erstatning. Har du spørgsmål eller er i tvivl, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Bedst er det, hvis du kontakter team-leder for administrationen Birgitte Leide på e-mail bl@scandinavianeyecenter.com eller på telefon 38401300.